Članarine za 2020. godinu

Članarine za 2020. godinu

Mole se svi članovi J.K. Opatija koji do sada nisu uplatili članarinu za 2020. godinu, da istu podmire najkasnije do 31.03.2020.