Redovna i izborna skupština kluba

Redovna i izborna skupština kluba

Poštovani,
Pozivamo vas na redovnu i izbornu skupštinu J.K. Opatija, koja će se održati 20.12.2019. sa početkom u 17:00 sati. Skupština će se održati u KD Zora, na adresi Vladimira Nazora 4, Opatija.

REDOVNA SKUPŠTINA – DNEVNI RED:

 1. Imenovanje radnih tijela
  • Izbor radnog predsjedništva
  • Izbor verifikacijske komisije
  • Izbor zapisničara
  • Izbor 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvještaj Verifikacijske komisije
 3. Potvrda zapisnika prethodne sjednice
 4. Izvještaj o radu kluba
  • Izvještaj predsjednika kluba
  • Financijski izvještaj za 2018.g. i financijski izvještaj za period 01.01.-31.10.2019.g.
  • Plan rada za 2020. godinu
  • Financijski plan za 2020. godinu
 5. Izvještaj Nadzornog odbora
 6. Izvještaj Stegovne komisije
 7. Prijedlog članarina za 2020. godinu
 8. Izbor Likvidatora JK Opatija
 9. Izvještaj o primljenim novim članovima kluba i prijedlog potvrđivanja
 10. Razno

IZBORNA SKUPŠTINA – DNEVNI RED

 1. Imenovanje radnih tijela
  • Radno predsjedništvo
  • Verifikacijska komisija
  • Zapisničar
  • 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvještaj verifikacijske komisije
 3. Usvajanje zapisnika Izborne skupštine koja je održana 28.09.2015. g.
 4. Razrješenje svih tijela JK Opatija
 5. Biranje predsjednika
 6. Biranje Upravnog odbora
 7. Biranje Nadzornog odbora
 8. Biranje Stegovne komisije

Prilozi: