48. CUP Opatija 2021., rezultati

48. CUP Opatija 2021., rezultati

Prvog dana odjedren je samo jedan plov, po jugozapadnjaku snage 12 – 15  čvorova, a drugoga dana još tri plova po jugozapadnjaku 14 – 20 čvorova. Trećega dana izašlo se na regatno polje ali zbog vrlo loših uvjeta i stalnih promjena smjera vjetra, regatni odbor poslao je jedriličare  na obalu. 

Na regati je sudjelovalo ukupno 53 takmičara iz Hrvatske, Crne gore i Srbije. Sudio je međunarodni žiri a regata se boduje za kriterijsku rang listu. 

Rezultati: