Članarina za 2021. godinu

Molimo sve članove kluba da uplate godišnju članarinu za 2021. godinu, na IBAN kluba: HR1624020061100137850, uz opis plaćanja “PLAĆANJE GODIŠNJE ČLANARINE 2021.“, i to najkasnije do 31.03.2021.

Članarina za 2021. godinu iznosi:

  • 300 kn za punoljetne članove
  • 150kn za mlađe od 18. godina

Članovi kluba koji se žele verificirati, osim članarine uplaćuju i verifikaciju sa dodatnom naznakom “VERIFIKACIJA 2021.
Verifikacija bi se trebala uplatiti najkasnije do 31.01.2021., jer su nakon tog datuma cijene istih veće, što možete provjeriti na stranicama HJS-a.

Iznos za verifikaciju:

  • 55 kn verifikacija uplaćena do 31.01.2021.