Poziv na Izvanrednu Izbornu Skupštinu

Dana 25.09.2015. g. na sastanku Uprave J.K. Opatije donesena je Odluka o sazivanju Izvanredne Izborne Skupštine koja će se održati  dana 28.09.2015. u ponedjeljak u prostorijama Vile Antonio – Nazorova 2. Opatija, sa početkom u 18,00 sati

Predlaže se sljedeći dnevni red:

 1.  Imenovanje radnih tijela
  • radnog predsjednoištva
  • verifikacijske komisije
  • zapisničara
  • 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvještaj verfikacijske komisije
 3. Usvajanje zapisnika s predhodne  sjednice Izborne skupštine koja je održana  08.06.2015.g
 4. Prijedlog o izmjenama i dounama Statuta J. K. Opatije, radi usklađivanja sa Zakonom o Udrugama
 5. Razriješenje svih tijela J.K. Opatije
 6. biranje Predsjednika kluba
 7. biranje Upravnog odbora kluba
 8. biranje Nadzornog odbora kluba
 9. biranje Stegovne komisije