Smještaj za vrijeme CUP Opatija 2009

Za vrijeme trajanja XXXVI. CUP OPATIJA smjestiti se možete u hotele Opatija i Kristal. Cijene i ostale pojedinosti pogledajte u ponudama pripremljenim samo za ovu prigodu.