Homo si bordižat – Opatijka 2020. – obavijest !

Homo si bordižat – Opatijka 2020. – obavijest !

U nastojanju da održimo regatu HOMO SI BORDIŽAT –OPATIJKA 2020. po kalendaru HJS 18.07.2020. a da bude u skladu sa pooštrenim mjerama Kriznog stožera Grada Opatije i  kriznog stožera RH po pitanju pandemije Corona virusa molimo svakog sudionika regate da se pridržava uputstva organizatora JK Opatija.

Mole se skiperi da upoznaju sve članove svojih ekipa o sljedećim uputama;

PRIJAVE ZA  REGATU – Mole se skiperi da prijavu ispune online ili ju pošalju elektronskim putem kako bi se tim putem smanjio  na minimum potreban kontakt po dolasku u OPATIJU.

Kako organizator prema KRIZNOM STOŽERU ima obavezu voditi registar svih prisutnih na regati (u cilju što bržeg pronalaska mogućih kontakata sa nosiocem virusa) omogućeno je ispuniti Obrazac prije dolaska na regatu te isti poslati zajedno sa prijavom na JK OPATIJA.

NAPOMENA: organizator NEĆE dopustiti učestvovanje na regati  posadi koja ne ispuni ova dva uvjeta.

RED U LUCI; Molimo da shvatite ozbiljno obavezu organizatora o tzv. „socijalnoj distanci“ te da se pridržavate usmenih i pisanih uputa o tome.

Za sada Organizator predviđa sljedeće;

Podjela nagrada bi se održala na način da se pročitaju rezultati jedrenja po grupama ali da se pehari preuzmu na posebno organiziranom mjestu za to predviđenom .

Podjela hrane po završetku regate pedviđena je na način da svaka posada na svoj brod dobije “lunch” paket . Organizator će se pobrinuti dostaviti hranu da bi se izbjeglo uobičajeno grupiranje većeg broja ljudi oko štanda za podjelu hrane. I ne brinite, u “lunch” paketu  će biti uobičajen sadržaj hrane (kuhane i tople) kako priliči opatijskoj tradiciji.

Organizator predviđa sve aktivnosti oko regate održati na prostoru Mula a nikako u prostorima kluba jer istovremeno sa regatom se održavaju treninzi škole jedrenja sa 50-tak polaznika mlađeg uzrasta i na taj način želimo zaštititi najmlađe jedriličare a na što smo i moralno i materijalno odgovorni prema roditeljima te djece.

Posebno Vas molimo da OSTANEMO ODGOVORNI prema sebi i najbližima te se pridržavamo svih uputa Organizatora i Stožera i da pokažemo da se može  jedriti i u otežanim uvjetima (ne mislimo na prirodne sile) i ostati dosljedan višim ciljevima za dobrobit svakog ponaosob i zajednici u cjelini.

OPATIJA 13.07.2020.

UPRAVA JK OPATIJA

Krizni stožer grada Opatije

HJS