Raspored za Školu jedrenja – 2013

Novi raspored za školu jedrenja. Obratite pozornost na produženu satnicu treninga!!