Raspored (5. 6. 7. tjedan)

U privitku možete naći novi raspored za školu jedrenja. Obratite pozornost na promjene u grupama!!