Homo si bordižat – Opatijka 2012.

Homo si bordižat – Opatijka 2012.

U privitku se nalazi obrazac za prijavu na regatu i raspis.