Izmjena novog rasporeda za školu jedrenja

U privitku se nalazi novi izmjenjeni raspored.