Rezultati trećeg dana

Danas po burui od 15 do 20 čvorov održana su 3 plova za Laser standard , Laser radial , Finn , 470 , 49er a za klasu zvijezda i RS:X samo 2 plova. Za sutra predviđeni start je u 10 sati .

  • (3_stela.pdf)    Rezultati Klase Zvijezda
  • (3_RSX.pdf)    Rezultati Klase RS:X
  • (3_LRD.pdf)    Rezultati Klase Laser Radial
  • (3_LAS.pdf)    Rezultati Klase Laser
  • (3_FINN.pdf)    Rezultati Klase Finn
  • (3_470.pdf)    Rezultati Klase 470
  • (3_49er.pdf)    Rezultati Klase 49er