Galijola 2009

18 od 20 prijavljenih jedrilica uspješno su savladale 74 NM dugačku rutu. Startalo se po tramontani jačine 20 čv koja je u toku noći mješaala sa biro te su mjereni udari i do 30ak čv. Rezltati u prilogu.

Redoslijed i vremena prolaza na Galijoli:

 1. 17:37 CODE 7 MARINE
 2. 17:50 DAMACO
 3. 18:04 HYDRA
 4. 18:09 DSK
 5. 18:21 ULYSYS
 6. 18:27 BELLA NOSTRA
 7. 18:35 FOLLOW ME
 8. 18:43 AQUA MARIS
 9. 18:52 TEMPESTA
 10. 18:55 MICK I
 11. 19:03 OŠTRO
 12. 19:07 ALFA AUTO
 13. 19:14 OPATIJA